Disclaimer

DELTA streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. DELTA Comfort B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. DELTA Comfort B.V. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

DELTA Comfort B.V. kan KLANT van marktinformatie voorzien, maar zal nimmer adviezen geven en de verstrekte marktinformatie zal nimmer gekenschetst kunnen worden als het verstrekken van adviezen of het doen van aanbevelingen. Voorts kan DELTA Comfort B.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor de financiële risico's die KLANT loopt met dit product, welke derhalve geheel voor rekening van KLANT zijn.

 

DELTA Comfort B.V.

Poelendaelesingel 10
4335 JA Middelburg
tel. 0118 - 22 55 00
Btw NL811599930B01
KvK 22051676